Alimentatie

Bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat de onderhoudsverplichting. Deze onderhoudsverplichting houdt niet op bij beëindiging van het huwelijk. De alimentatie is een zeer beladen onderdeel van de scheidingsprocedure.

Er moeten beslissingen genomen worden terwijl emoties nog spelen. Een onafhankelijk advies kan u hierbij helpen. De wet geeft zowel de rechter als de partijen onderling de mogelijkheid om de hoogte vast te stellen. Indien partijen er onderling niet uitkomen is de rechter alleen bevoegd om een alimentatie vast te stellen wanneer één van de partners dit in een procedure verzoekt. Omdat een wettelijke regeling ontbreekt heeft de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak het Tremarapport ontwikkeld. Het rapport geeft richtlijnen voor het berekenen van de alimentatie. Divorzio maakt gebruik van de zogenaamde ’Trema-normen’ en kan u hierbij adviseren.

Zoals inkomens jaarlijks kunnen stijgen stelt de minister van Justitie elk jaar vast met welk percentage de alimentatie om hoog gaat. Deze indexering van de alimentatie wordt jaarlijks gepubliceerd en het is aan partijen om deze aanpassing jaarlijks door te voeren.

LBIO

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een overheidsinstelling en verricht in opdracht van de minister voor Jeugd en Gezin wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen.

Het LBIO kan ingeschakeld worden als de betaling van kinder- en/of partneralimentatie niet naar wens verloopt.

Mocht u meer informatie willen over de taken en mogelijkheden van het LBIO, raadpleeg informatie LBIO