De Minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar, rond november, een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar wijzigen. Het indexcijfer voor 2019 is vastgesteld op 2% (Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 oktober 2018, nr. 238277. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend. Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

De verhoging wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd in de staatscourant. De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie, ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen in het echtscheidingsconvenant. Dit is dus ook het geval als u hierover geen specifieke afspraken heeft gemaakt met uw ex-partner.

Historie:

Vanaf jaar

 

Percentage

 

 

 

1 januari 2007

1,8%

1 januari 2008

2,2%

1 januari 2009

3,9%

1 januari 2010

2,3%

1 januari 2011

0,9%

1 januari 2012

1,3%

1 januari 2013

1,7%

1 januari 2014

0,9%

1 januari 2015

0,8%

1 januari 2016

1,3%

1 januari 2017

2,1%

1 januari 2018

1,5%

1 januari 2019

2,0%