Kinderalimentatie 

De onderhoudsplicht geldt niet alleen ten aanzien van elkaar maar zeker ook ten aanzien van de kinderen. Een ieder dient een bijdrage te leveren aan de kosten van de opvoeding en de verzorging van het kind of kinderen. Hierover dienen dus afspraken gemaakt te worden.

Er is geen wettelijke basis ten aanzien van de hoogte van de kinderalimentatie. Men is dus vrij om hierover afspraken te maken. De rechter beoordeelt het ouderschapsplan en dus ook de hoogte van de kinderalimentatie. De rechter kan dit bedrag eventueel aanpassen wanneer de rechter van mening is dat een kind of kinderen van het bedrag niet kan worden onderhouden. Uiteraard houdt de rechter rekening met de draagkracht. Als richtlijn wordt ook hierbij veelal gebruik gemaakt van de Tremanormen. Divorzio adviseert u over de mogelijkheden.