De procedure bij (echt)scheiding

Als de liefde echt voorbij is, rest er vaak niets anders dan te scheiden. Het is van essentieel belang hier met elkaar over te praten. Beide hebben recht om elkaars mening te horen. Dit gaat vaak gepaard met sterke gevoelens en kan soms leiden tot shock, boosheid, intens verdriet, wanhoop en soms ongeloof. Het is dus belangrijk hier eerlijk en met respect mee om te gaan.

Deze fase is niet gemakkelijk maar kan wel zorgen voor duidelijkheid en hoewel dit wellicht vreemd klinkt, ook opluchting. Essentieel is, elkaar de tijd gunnen om dit te verwerken.

Divorzio werkt met een  8-stappenplan zodat er veel ruimte ontstaat voor weloverwogen beslissingen.

Stap 1: Intake

Een vrijblijvend intakegesprek. Hierin bespreken we de situatie en wordt bezien wat er dient te gebeuren. Er wordt tevens een indicatie afgegeven wat de begeleiding gaat kosten.

Stap 2: Inventarisatie

Er moet veel geregeld worden. Zijn er acute zaken waarop snel geanticipeerd moet worden. Wie gaat waar, eventueel met de kinderen, wonen. Hoe gaan we de vermogensverdeling regelen. Wat moet er financieel geregeld worden en wat moet er binnen het verzekeringspakket aangepast worden. Welke afspraken maken we ten aanzien van onze kinderen enz. Divorzio zorgt voor hulpmiddelen om dit in goede banen te leiden

Stap 3: Analyse

Na de grondige inventarisatie vindt er een korte analyse plaats wat de situatie is en worden de prioriteiten gesteld. Wat moet er op korte termijn geregeld worden en wat kan later.

Stap 4: Uitwerking

In de stap 4 wordt de inventarisatie en analyse verder uitgewerkt. Wat zijn de wensen, mogelijkheden en worden er diverse berekeningen gemaakt. Fiscale en juridische consequenties worden in beeld gebracht. Deze uitwerking wordt besproken en zonodig bijgesteld.

Stap 5: Concept Afspraken

De diverse afspraken en verdelingen worden in concept vastgelegd in een convenant of beëindigingsovereenkomst en indien van toepassing, een ouderschapsplan. Deze wordt opnieuw besproken en zonodig bijgesteld. 

Stap 6: Convenant/Beëindigingovereenkomst geregistreerd partnerschap

De definitieve afspraken worden vastgelegd in een convenant en ouderschapsplan of een beeëindigingsovereenkomst geregistreerd partnerschap.

Stap 7: Verzoekschrift

Afhankelijk van o.a. de samenlevingsvorm wordt een verzoekschrift of overeenkomst tot beëindiging van het huwelijk/geregistreerd partnerschap aangevraagd bij de Rechtbank. Indien er sprake is van geregistreerd partnerschap zonder kinderen kan worden volstaan met een inschrijving van een verklaring bij de Burgerlijke stand. Een rechterlijke uitspraak kan dan achterwege blijven.

Stap 8: Inschrijving

De echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap wordt ingeschreven bij de Burgerlijke Stand.