Kinderen

Een scheiding heeft ook verstrekkende gevolgen voor kinderen. Het is dan ook heel belangrijk kinderen te betrekken bij de scheiding. Over het algemeen wordt gesproken dat vanaf 6 jaar de kinderen betrokken moeten worden. Het is moeilijk te voorspellen hoe de kinderen reageren en hoe zij met hun emoties omgaan.  Het kind kan zich terugtrekken of juist extra druk worden. Schoolresultaten kunnen gaan tegenvallen. Kinderen kunnen zich ook schuldig voelen aan de scheiding. Extra aandacht hiervoor is van essentieel belang. Divorzio beschikt over een maatschappelijk werker die advies kan geven hoe om te gaan met emoties en negatieve gevolgen voor kinderen.

Na de scheiding houdt u beiden het ouderlijk gezag over uw kinderen. Bij geregistreerd partnerschap geldt dit alleen als de man het kind erkend heeft en het gezag geregeld is. Om gevolg te geven aan de verzorgings- en opvoedtaken maakt u afspraken die vastgelegd worden in een ouderschapsplan.

Om ook na de scheiding onbezorgd met uw (minderjarige) kinderen naar het buitenland te reizen adviseren wij u het formulier 'Toestemming reizen' van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ingevuld en ondertekend mee te nemen. Het kan veel vertraging bij de douane voorkomen! Tevens vindt u op de site een uitgebreide gebruikershandleiding.

Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding) te hebben waarin de afspraken staan. Artikel 815 Rv geeft aan wat er minimaal in het ouderschapsplan beschreven moet worden zoals:

  • Zorg- en opvoedingstaken
  • Bepaling hoofdverblijf en omgangsafspraken
  • Informatie-uitwisseling en afspraken over belangrijke beslissingen
  • Verdeling van kosten verzorging en opvoeding (kinderalimentatie)

De ouders moeten dus in onderling overleg beslissingen nemen. Elke vorm is mogelijk. Omgangsregeling, co-ouderschap of een mengvorm. Kinderen hebben recht op beide ouders ongeacht waar zij wonen. Overigens hebben ouders de plicht tot omgang met het kind. De rechter kan, op verzoek, een regeling hierover vaststellen.

Grootouders spelen in het leven van kinderen soms een grote rol. Het contact tussen hen kan door de scheiding schade oplopen. Het is mede in het belang van het kind dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt. In sommige gevallen hebben ook grootouders recht op een omgangsregeling. Een onderdeel van het ouderschapsplan om niet te vergeten.

Wanneer er na de scheiding een nieuwe relatie wordt aangegaan zal er sprake zijn van een nieuw gezin. Voor zowel de kinderen als ouders betekent dit een nieuwe fase waarbij er mogelijk nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Een ‘stiefouder’ zal zich ook met de opvoeding van de ‘stiefkinderen’ bezig gaan houden. Dit kan tot spanningen leiden. Goede afspraken maken is dan essentieel. Ook kan er een nieuwe financiële situatie ontstaan wanneer er opnieuw samengewoond of getrouwd wordt.