Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in kwesties (conflicten) waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundig, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

Iedere mediation begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Hierin staan de spelregels voor de mediation en de zaak waarover het gaat vermeld. Daarnaast verwijst de overeenkomst ook naar de algemene voorwaarden waaraan de MfN-Mediator (Mediators Federatie Nederland) en partijen zich moeten houden. De algemene voorwaarden worden in de mediationovereenkomst van toepassing verklaard. Beide partijen tekenen de mediationovereenkomst.

Divorzio kan u als Register Mediator, aangesloten bij Kwaliteitsregister MfN, begeleiden wanneer u een conflict heeft of de (echt)scheiding in gezamenlijkheid wilt regelen. Mediation is dus een interventie van een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar om met elkaar in gesprek te zijn teneinde onderling tot een oplossing te komen. De vrijwillige basis hierin is van essentieel belang alsmede de vertrouwelijkheid.

Een Register Mediator is dus procesbegeleider om in onderling overleg afspraken te maken. De Register Mediator houdt daarbij als onafhankelijke partij rekening met emoties, gevoelens en situatie van beide partijen. Telkens is het doel om er samen uit te komen.

Bij een (echt)scheiding moeten beslissingen genomen worden over de boedel- en vermogensverdeling, pensioen, eigen woning, alimentatie en eventueel ouderschapsplan. De intentie moet dus aanwezig zijn om dit in goed onderling overleg op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat deze wijze van scheiden de meeste tevredenheid oplevert in deze moeilijke periode. Vooral als er kinderen zijn heeft u na de scheiding nog veelvuldig contact, dan is het prettig om met elkaar te kunnen blijven communiceren.

Bij een (echt)scheiding behoren er geen winnaars of verliezers te zijn. Het dient eerlijk, zorgvuldig en respectvol te gebeuren zodat een ieder een nieuwe start in het leven kan maken. Dit geldt ook bij de overige conflicten of kwesties. Er behoren geen winnaars of verliezers te zijn. Er moet een voor beide partijen acceptabele oplossing gevonden worden. Dat is het uitgangspunt van Mediation!

Divorzio is ingeschreven bij de RvR (Raad voor Rechtsbijstand) en kan eventueel toevoeging (gesubsidieerde rechtshulp) voor u aanvragen.

Een ander groot bijkomend voordeel van Mediation is ook dat de kosten aanzienlijk lager zijn dan wanneer u elkaar treft, met ieder een advocaat, bij de rechter. 

label

registerm400

 

images