Pensioen

Een scheiding heeft gevolgen voor het ouderdomspensioen. Dat geldt voor een scheiding bij huwelijk, geregistreerd partnerschap en bij een scheiding tussen tafel en bed.

Als ex krijg je de helft van het ouderdomspensioen dat je partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Er kunnen uitzonderingen zijn wanneer er andere afspraken gemaakt zijn of worden. Ook wanneer het ouderdomspensioen minder bedraagt dan ongeveer € 465,94 (per 1 januari 2016) per jaar vindt er geen verdeling plaats.

Door de overheid is een speciale brochure over pensioenverevening uitgebracht.

U bent niet verplicht om het pensioen met elkaar te delen. U kunt samen een andere beslissing nemen. U moet echter niet vergeten om, binnen twee jaar na scheidingsdatum, de pensioenuitvoerder de huwelijkse- of partnervoorwaarden en het scheidingsconvenant toe te zenden middels het formulier mededeling.

Natuurlijk kan Divorzio u begeleiden om de juiste keuzes te maken.