Samenlevingsvormen

Samenwoners

Er bestaat wettelijk gezien geen juridische band tussen samenwoners. Er komt bij de verbreking van samenwoners dus geen notaris, advocaat of rechter aan te pas. Er wordt pas een juridische band gecreëerd wanneer er sprake is van een samenlevingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de afspraken vastgelegd.

Vaak wordt er ook bepaald hoe de samenleving dient te worden beëindigd en hoe er bij het uit elkaar gaan wordt verdeeld.

Geregistreerd Partnerschap

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap hoeft niet altijd via de rechtbank. De ontbinding op basis van wederzijds goedvinden vindt plaats door inschrijving, door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, van een verklaring. Een advocaat of notaris stelt deze overeenkomst op. Dit kan alleen wanneer er geen minderjarige kinderen zijn waarvan beide partners juridisch ouder zijn of waarover zij gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben.

Indien er minderjarige kinderen aanwezig zijn of er is sprake van een eenzijdig verzoek, kan het geregistreerd partnerschap alleen beëindigd worden via de rechter. De procedure is dan gelijk aan de procedure bij huwelijk.

Huwelijk

Er kan een echtscheiding worden uitgesproken op verzoek van één van de echtgenoten of op gemeenschappelijk verzoek. Te allen tijde wordt dit verzoekschrift gericht aan de Rechtbank. Voor de verdeling is het bepalend op welke wijze men gehuwd is. Op huwelijkse voorwaarden of in wettelijke gemeenschap van goederen.

Kinderen

Indien er kinderen aanwezig zijn waarvan beide partners juridisch ouder zijn of waarover zij gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben dient er sinds 1 maart 2009 een ouderschapsplan verplicht aanwezig te zijn, de rechter kan het verzoekschrift aanhouden wanneer het ouderschapsplan niet aanwezig is (voor uitgebreide informatie zie onderwerp ‘kinderen’). Een ouderschapsplan is ongeacht welke samenlevingsvorm verplicht!