Vermogensverdeling

Om de vermogensverdeling goed en zorgvuldig te regelen volgt Divorzio een stappenplan.

  1. Eerst wordt bepaald wie er in juridische zin eigenaar is
  2. Wat de uiteindelijke verdeling is
  3. Berekening van de onder- of overbedeling

Divorzio maakt gebruik van een verdeellijst roerende zaken zodat er geen vermogensonderdelen vergeten kunnen worden. In de vermogensverdeling wordt ook bepaald wie er in de woning blijft wonen, hoe het pensioen verevend wordt  en wie welke goederen krijgt.

Hierin is natuurlijk belangrijk wat de afspraken zijn die in het verleden gemaakt zijn. Samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, privévermogens enz. Bij de genoemde stappen kunnen in voorkomende gevallen ook verevening, vergoeding en verrekening worden toegevoegd.

De verdeling verdient veel aandacht en zorgvuldigheid om toekomstige discussies te voorkomen.